Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei sẽ gia hạn với người Tây Ban Nha trong 1 năm.

Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei sẽ gia hạn với người Tây Ban Nha trong 1 năm.Tôi có 100%quyền chân dung [Pajak Bola Com]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 4;Theo báo cáo “Tin tức thể thao hàng ngày” của Tây Ban Nha, Wu Lei hy vọng và Tây Ban Nha tại Câu lạc bộ Nhân dân Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng và các cuộc đàm phán giữa hai bên cũng đang được tiến hành.