Truyền thông nước ngoài thổi Wu Lei: Ai nói rằng thần tượng mới của người hâm mộ nói rằng anh ấy đã mua cho anh ấy để bán áo? Tiền thưởng của Judi Bola 100

Truyền thông nước ngoài thổi Wu Lei: Ai nói rằng thần tượng mới của người hâm mộ nói rằng anh ấy đã mua cho anh ấy để bán áo?không có nghĩa là một tuyển dụng kinh doanh. Anh ấy là một người chơi xuất sắc.