BốcthămlịchthiđấugiảiVănQuánmởrộnglần4năm2017

Sáng ngày 11/2/2017, BTC giải Văn Quán mở rộng lần 4 năm 2017 đã tiến hành lễ bốc thăm và công bố lịch thi đấu.