Chuyện4ôngbầuchungtayxâydựng1độibóngphủi

Thông thường những người kinh doanh cùng mặt hàng, trên cùng địa bàn hay cạnh tranh sẽ thường mâu thuẫn nhau vì lợi ích. Bởi vậy chuyện có 4 ông bầu chuyên ngành mobile ở thành phố Vinh cùng chung tay góp tiền xây dựng 1 đội bóng phủi được coi là “lạ” ở xứ Nghệ.