CĐV Sông Lam Nghệ An “phủ vàng” Hàng Đẫy

CĐV Sông Lam Nghệ An “phủ vàng” Hàng Đẫy

CĐV Sông Lam Nghệ An diễu hành, muốn “phủ vàng” Hàng Đẫy. Video: Đình AnhCĐV Sông Lam Nghệ An xuất h