“The Flash” Văn Toàn và sứ mệnh giải cứu trái tim người hâm mộ tuyển Việt Nam

“The Flash” Văn Toàn và sứ mệnh giải cứu trái tim người hâm mộ tuyển Việt Nam

Giữa cái nắng và gió ở Al Nahyan, mái tóc vàng của Văn Toàn lại được dịp bay phấp phới khi HLV Park