CEO Man City: ‘Real gặp may ở Champions League’

CEO Man City: ‘Real gặp may ở Champions League’

“Giờ đây, mọi người nói về thành công của Real Madrid ở Champions League những năm vừa qua và tôi ng