Bác sĩ tuyển Việt Nam xin nghỉ phép về Hàn Quốc chăm vợ ốm

Bác sĩ tuyển Việt Nam xin nghỉ phép về Hàn Quốc chăm vợ ốm

Bác sĩ Choi Ju-young về Hàn Quốc gấp để chăm vợ ốm. Bác sĩ Choi nghe tin vợ ốm từ khi còn ở khu cách